Üzleti feltételek

Üzleti feltételek

webáruház www.oblitok.hu

 

 1. Bevezető rendelkezések és meghatározások

 

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) az irányadóak a CHILD RIDER s.ro társaság közötti jogviszonyokra, amelynek székhelye:Nová 78, 05801 Poprad, azonosítószám: 53860055, bejegyezve a Kassai Kerületi Bíróság Cégjegyzéke, rovata: Sro , ügyiratszám: 45105/P, adószám: 2121515902 , adószám :2121515902 (a továbbiakban: „Eladó”) és minden olyan személy, aki a az Eladó által az Eladó Webáruházában kínált termék.
 2. Az eladó elérhetősége: e- mail: info@oblitok.hu, telefonszám: +421 911 729 485
 3. Az Eladó egyben egy elektronikus rendszer üzemeltetője is, amelyen keresztül a www.oblitok.hu nevű domainen (a továbbiakban: „Internetes Áruház”) webáruházat üzemeltet.
 4. Vevő minden olyan személy (természetes vagy jogi személy), aki a megrendelést az Eladó Webáruházában kitöltötte és elküldte, és aki a megrendelés átvételéről az Eladótól visszaigazolást kapott.
 5. ÁSZF szerinti szerződés megkötésekor nem üzleti tevékenysége körében jár el.
 6. A termékek értékesítésre szánt áruk, amelyek az Eladó Webáruházában is megjelennek (a továbbiakban: termékek).
 7. A szerződés adásvételi szerződést jelent.
 8. A fogyasztóvédelem területén a törvényességi felügyeletet felügyelő illetékes hatóságok a következők:

 

A Szlovák Kereskedelmi Felügyelőség felügyelősége Kassán, a Kassa régióban

Vratna 3

PO BOX A-35

040 65 Kassa

tel. nem. 055/729 07 05, 055/622 76 55

faxszám 055/622 46 95

E-mail: ke@soi.sk

Panaszűrlap: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

 

 1. Panaszokkal, javaslatokkal a Vevő közvetlenül az Eladóhoz is fordulhat, és azt javasoljuk, hogy a Vevők az eladó e-mail címét használják: info@oblitok.hu , hogy panaszaikat, javaslataikat az Eladónak küldjék meg. Minden panaszt 10 munkanapon belül elbírálunk és feldolgozunk a Szlovák Köztársaság törvényeinek megfelelően. A fogyasztót a berendezéséről abban a formában tájékoztatjuk, ahogyan a fogyasztó panaszát vagy reklamációját az Eladóhoz eljuttatta.

 

 1. Termékrendelés - adásvételi szerződés megkötése

 

 1. A vásárló adásvételi szerződés megkötésére irányuló javaslata, a termékek megrendelése az Eladó Webáruházában található elektronikus megrendelőlapon keresztül történik. A termékmegrendelés Eladó általi elfogadása, így az adásvételi szerződés megkötése a megrendelés átvételét követően az eladó által a megrendelés elfogadásáról szóló elektronikus visszaigazolás alapján történik.
 2. Az adásvételi szerződés határozott időre jön létre, és az Eladó és a Vevő kötelezettségeinek teljesítésével jár le.
 3. Az adásvételi szerződés a felek megegyezésével vagy attól való elállással is felmondható.
 4. Az adásvételi szerződés megkötése előtt a Vevő az Eladó webáruházán keresztül értesítést kap a termék minden jellemzőjéről.

 

III. Vételár és fizetési feltételek

 

 1. A Webáruházon keresztül megrendelt termékek vételára (a továbbiakban: „vételár” vagy „ár”) termékenként külön kerül feltüntetésre, és a megrendelés Vásárló általi létrehozásának időpontjában érvényes. A feltüntetett ár végleges, amely tartalmazza az általános forgalmi adót a vonatkozó jogszabályok szerinti összegben (az eladó ÁFA-alany) - kivéve a termék szállítási díját, amely a Ptk. szerint külön kerül felszámításra. VII. szerinti befizetési díjakat. IV.
 2. Az alapvaluta az euró.
 3. A jelen cikk szerinti vételár a termék szállítási költségét a cikk szerint terheli. pontja szerinti fizetési költségek és a jelen Általános Szerződési Feltételek VII. Jelen Általános Szerződési Feltételek IV.

 

 1. Fizetési módok

 

 1. A termékekért az Eladó Webáruházában az alábbi módokon fizethet:

 

 1. Fizetési kártyával történő fizetés az Eladó webáruházában található fizetési kapun keresztül - nincs díj
 2. Utánvét a termék átvételekor - 0 HUF ÁFA-val terhelve
 3. Az Eladó által kiállított számla alapján banki átutalással vagy az Eladó számlájára történő befizetéssel történő fizetés nem kerül felszámításra
 4. Bankkártyás fizetés - ingyenes
 5. Készpénzes fizetés a termék Vásárló általi személyes átvételekor - ingyenes

 

 1. A fizetési módot a Vásárló a megrendelés teljesítésekor maga választja meg, ezzel egyidejűleg értesítést kap a választott fizetési mód áráról, illetve arról, hogy a választott fizetési módot választotta. nincs külön töltve.

 

 1. Termékek kiszállítása

 

 1. A terméket az Eladó az adásvételi szerződés megkötésétől számított három munkanapon belül kiszállítja, a terméket pedig az adásvételi szerződés megkötésétől számított öt munkanapon belül kézbesíti a Vevő részére - mindezt abban az esetben, ha a Vevő az utánvétet választotta. a fizetés módja.
 2. Abban az esetben, ha a Vevő az online áruházban található fizetési kapun keresztül történő fizetést, vagy az Eladó számlájára történő átutalással vagy befizetéssel vagy hitelkártyával történő fizetést választott, az Eladó a jóváírás napjától számított három munkanapon belül kiszállítja a terméket. a vételárat a számlára Az Eladó és a terméket a vételár Eladó számláján történő jóváírásától számított öt munkanapon belül kézbesíti a Vevő részére.
 3. legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésétől számított három munkanapon belül készen áll a Vevő általi átvételre .
 4. Az Eladó a termékeket a megrendelt mennyiségben és minőségben köteles a Vevő részére a megrendelésre vonatkozó adóbizonylatokkal együtt kiszállítani.
 5. A megrendelt termék átvételének helye a Vevő által megadott cím vagy az eladó telephelye, amennyiben a vásárló a termék személyes átvételét választja. Amennyiben a Vevő nem ad meg külön címet a termék kiszállítására, ez a cím a Vevő lakóhelyének címe.
 6. ÁSZF VII. pontja szerinti módok egyikén szállítja , a Vevő választásától függően.
 7. A termék kiszállítása a Vevő részére történő átadással (vagy a termék átvételére írásban meghatalmazott Vevő által) történik.
 8. Az Eladó a Vevő számára azonnal elérhető terméket küldhet, és a megrendelés többi részét a megadott határidőn belül pótlólag szállíthatja, feltéve, hogy a Vásárlót a megrendelésben foglaltakon felül további postaköltség nem terheli.
 9. A vevő köteles a terméket átvenni és a termék kiszállításához szükséges együttműködést biztosítani.

 

 1. Termék letöltés

 

 1. A termék sérülésének kockázata és a termék sérüléséért való felelősség az átvétellel a Vevőre száll át, függetlenül attól, hogy a Vevő személyesen vagy meghatalmazott útján veszi át a terméket.
 2. A tulajdonjog az eladótól a vevőre száll át a termék átvételekor.
 3. A Vevőnek jogában áll a leszállított terméket nem átvenni, ha a kiszállított termék más típusú, vagy az alábbi esetekben:

 

 1. a megkötött szerződésbe ütköző dolog (más vagy sérült dolog) átadása,
 2. a termék szállítása sérült csomagolásban, ill.
 3. a tétel kézbesítése a vonatkozó dokumentumok nélkül.

 

 1. A Vevő köteles a termék vételárát szabályszerűen és határidőben megfizetni az Eladónak.

 

VII. Szállítás - a termékek szállításának módjai és szállításuk ára

 

 1. Az Eladó szállítási költségét a termék ára nem tartalmazza. Ezeket a szerződés megkötése előtt számszerűsítjük és a Vevővel közöljük és a Vevő vállalja, hogy a vételárral együtt megfizeti.
 2. A megrendelt termékek szállítási módjai és ára a Szlovák Köztársaságon belül:

 

 1. A Vevő személyes átvétele az eladó telephelyén - ingyenes
 2. Packeta Slovakia sro cégen keresztül a Vevő által megjelölt átvételi pontra történő kiszállítás ára - 895HUF-tól áfával 995HUF-ig áfával (a konkrét árat a Vásárló a megrendelés kitöltésekor (az elküldés előtt) értesíti ) a termék típusától, mennyiségétől és a kiválasztott átvételi helytől függően)

 

 1. A Vevő a szállítás módját a megrendelés kitöltése keretében maga választja meg, ezzel egyidejűleg a szállítás áráról is értesítést kap. A vevő a megrendelés elküldése és az adásvételi szerződés megkötése előtt ismeri a szállítás módját, valamint a szállítási árat, amelyet köteles megfizetni.

 

VIII. A vevő indoklás nélküli elállása a szerződéstől

 

 1. A fogyasztó a termék átvételétől számított 14 naptári napon belül jogosult a szerződéstől indoklás nélkül elállni. A fogyasztó az elállási határidő lejárta előtt is elállhat a szerződéstől, amelynek tárgya az áru kiszállítása.
 2. Ha a fogyasztó élni kíván e jogával, köteles az elállást az Eladónak legkésőbb a meghatározott időszak utolsó napjáig bejelenteni, vagy az elállást legkésőbb a határidő utolsó napjáig postai úton átadni az Eladónak. az eladó címe, ami: CHILD RIDER s.r.o ,Nová 78, 05801 Poprad. A fogyasztó köteles a terméket a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni az eladónak vagy az eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek.
 3. A szerződéstől való elállás kérhető az eladóval szemben papír formában vagy más tartós adathordozón (pl. e-mailen) rögzített felvétel formájában is. A szerződéstől való elállás az eladó webáruházában elérhető Elállási Nyomtatványon keresztül is lehetséges. A fogyasztó a szerződéstől szóban is elállhat, különösen a fogyasztó által a szerződéstől való elállási szándékát kifejező, egyértelműen megfogalmazott nyilatkozatával. Javasoljuk, hogy a fogyasztó adja meg a rendelés számát, a vásárlás dátumát, a termék típusát, amelytől eláll, utó- és vezetéknevét, címét és adott esetben azt a számlaszámot, amelyre az elállási szerződés alapján az eladónak fizetett. visszatérítésre kerül, ha úgy dönt, hogy a termék ellenértékét az azon feltüntetett számlaszámra kéri. Ellenkező esetben az eladó a fogyasztónak a termék árát ugyanúgy téríti meg, mint ahogyan azt a fogyasztó a fizetéséhez használta.
 4. A szerződő felek a szerződéstől való elállással kötelesek a nyújtott szolgáltatásokat egymásnak visszaszolgáltatni. A Fogyasztó csak a termék értékcsökkenéséért felel, amely a termék olyan kezeléséből ered, amely a termék tulajdonságainak és működőképességének megállapításához szükséges. A fogyasztót nem terheli felelősség a termék értékcsökkenéséért, ha az eladó nem tájékoztatta a szerződéstől való elállás lehetőségéről, az elállási jog gyakorlásának feltételeiről, időtartamáról és eljárásáról. Ha a termék értéke a termék kezeléséből adódóan csökkent, ami túlmutat a termék tulajdonságainak, működőképességének megállapításához szükséges kezelési körön (pl. a termék megsérül), a Fogyasztó felelősséggel tartozik az Eladóval szemben. ilyen kárért. A termék tulajdonságainak és funkcionalitásának meghatározásán túli kezelésnek minősül különösen a terméknek a termék jellegének, jellemzőinek és funkcionalitásának meghatározásához szükségesnél nagyobb mértékű felhasználása. Különösen az indokolt újratelepítési költségeket is a termék értékcsökkenésének kell tekinteni.
 5. Használhatja az elállási űrlapot. Az űrlap az Eladó webáruházában szabadon megtekinthető és letölthető.
 6. Ha a fogyasztó a 102/2014. sz . törvény szerint eláll a szerződéstől, a termék eladónak történő visszaküldésének költségeit a 10. § (1) bekezdése alapján viseli. törvény 3. -a. 102/2014. sz., Ha pedig eláll a távolléttel kötött szerződéstől, a termék visszaküldésének költsége, amely jellegéből adódóan postai úton nem küldhető vissza. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az eladó vállalta, hogy ezeket maga viseli.
 7. Az eladó 14 napon belül köteles visszaadni a fogyasztónak a termékért kifizetett teljesítést, valamint a fogyasztótól az adásvételi szerződés alapján vagy azzal összefüggésben kapott valamennyi ellenértékét, ideértve a szállítási, szállítási és postaköltséget, valamint az egyéb költségeket és díjakat. az elállási nyilatkozat kézbesítésétől számítva. Ez nem vonatkozik az áruk visszaküldésének költségére, amelyet a fogyasztó maga visel az e cikk 6. pontjában meghatározott feltételek szerint.
 8. Az Eladó nem köteles a fogyasztó többletköltségét megtéríteni, ha a fogyasztó kifejezetten az Eladó által kínált legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott. A többletköltség a Fogyasztó által választott szállítási költség és az Eladó által kínált legolcsóbb szabványos szállítási mód költségei közötti különbözet.
 9. A szerződéstől való elállás esetén utánvéttel feladott küldeményeket nem fogadjuk el. Javasoljuk a vásárlóknak, hogy ajánlott levélben küldjék el a küldeményeket.
 10. Az eladó tájékoztatja a fogyasztót, hogy a 7. § bek. törvény 6. -a. A fogyasztó nem jogosult a szerződéstől elállni, ha:

 

 1. a szerződés tárgya olyan védőcsomagolásba zárt áru értékesítése, amely egészségügyi vagy higiéniai okokból nem küldhető vissza, és amelynek védőcsomagolása az átadást követően megtört,
 2. a szerződés tárgya olyan áru eladása, amely természeténél fogva a szállítást követően elválaszthatatlanul keveredhet más árukkal,
 3. a szerződés tárgya a fogyasztó egyedi igényei szerint készült áru, méretre készített áru vagy kifejezetten egy fogyasztónak szánt áru értékesítése,
 4. a szerződés tárgya olyan áruk értékesítése, amelyek gyors romlásnak vagy minőségromlásnak vannak kitéve.

Dokumentumok: 

 

 1. Alternatív vitarendezés

 

 1. Abban az esetben, ha a Fogyasztónak minősülő Vevő nem elégedett azzal, ahogyan az Eladó panaszát kezelte, vagy úgy véli, hogy az Eladó megsértette jogait, joga van az Eladóhoz fordulni jogorvoslatért. Ha az Eladó a Vevő megkeresésére az előző mondat szerint válaszol, vagy a megkeresésre annak Vevőnek történő megküldésétől számított 30 napon belül nem válaszol, a Vevőnek jogában áll javaslatot tenni alternatív vitarendezés kezdeményezésére az 1. sz. törvény 12. §-a a 391/2015 . az alternatív vitarendezésről és egyes törvények módosításáról. Az eladóval fennálló alternatív vitarendezésre illetékes szerv a Szlovák Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság vagy más, a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma által vezetett ADR-szervezetek listáján bejegyzett, meghatalmazott jogi személy (a lista a http://www. A vevő a http://ec.europa.eu/ címen elérhető online vitarendezési platformot használhatja, hogy alternatív vitarendezési javaslatot nyújtson be fogyasztói jogvitájára. Az Eladó és a Vevő - a fogyasztó a szerződésből mint fogyasztói szerződésből eredő vagy a szerződéshez mint fogyasztói szerződéshez kapcsolódó vitarendezési lehetőség a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériumának honlapján www.mhsr.sk és a törvény a fogyasztói vállalkozások alternatív megoldásairól szóló 391/2015 és egyes törvények módosítása.

 

 1. Záró rendelkezések

 

 1. a 40/1964 . módosított Polgári Törvénykönyv, valamint a külön szabályozások, így különösen a 20. sz. 102/2014 Coll. A fogyasztóvédelemről távollevők között kötött szerződés vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződés alapján történő termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során, valamint a 102/2014. 250/2007 Coll . a fogyasztóvédelemről.
 2. A jogi személyekkel fennálló szerződéses jogviszonyokra (valamint a szerződéses jogviszonyból eredő egyéb jogviszonyokra, ill. természetes személyekkel - vállalkozókkal, a törvény 2. sz. 513/1991 Coll. Kereskedelmi törvénykönyv a módosított formában.
 3. Jelen Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezi a Reklamációs Eljárás, amelyet az Eladó Webáruházában tesz közzé.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2022. január 28-án lépnek hatályba és lépnek hatályba az Eladó Webáruházában.